Leiderschap

Sales het is en blijft een onderwerp waar mensen vaak een oordeel over hebben. Echter is uiteindelijk iedereen een verkoper. Bijvoorbeeld in het idee verkopen dat je vriend of vriendin die film moet gaan zien die jij ook gezien hebt of bijvoorbeeld dat jou werk zo interessant is dat jij het ook moet doen. 

Sales is een prachtig beroep waar je de kennis van je vakgebied mag delen en mensen mag helpen met het verkrijgen van jouw product of dienst. Zodoende blijft de economie draaien en heeft iedereen de kans op een mooi inkomen.

Kennis

Kennis van je product of dienst is de basis voor het kunnen aansluiten op de behoefte van je klant of prospect. Het bijhouden van de ontwikkelingen en het uitbreiden / verdiepen van je kennis en kunde is een van de belangrijkste taken van een salesman.

Niet alleen begrip hebben van de producten of diensten maar ook een gevoel en begrip bij de branche waar je in opereert. Hiermee kan je kansen spotten en kansen creëren en zodoende weer meer mensen helpen met jouw product of dienst.

Open Mind 

Een sales is een kameleon en heeft een open mind nodig. Het openstaan voor de zienswijze van anderen en hier neutraal in kunnen blijven is een groot goed. 

Ook helder kunnen communiceren is van groot belang. Het verstaan van je klant en kunnen vertalen naar een heldere businesscase is erg prettig voor de klant.  Een stabiele en vriendelijke houding zowel intern als extern. Een goede sales werkt met passie mee aan het doel van de organisatie. 

Service gedreven sales leiderschap betekent ook doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Betrouwbaarheid is een groot goed voor de mens. 

Spontaniteit en creativiteit 

Inspirationeel leiderschap op het gebied van sales, uit zich in verschillende spontane en creatieve vormen. Bijvoorbeeld door je klant te verrassen met een nieuwe inzicht of de verwachting overtreffen met een echte plus 1! Een spreekwoordelijke kers op de slagroom. 

Persoonlijke ontwikkeling is dan ook erg belangrijk om je spontaniteit en creativiteit te ondersteunen. Persoonlijke ontwikkeling op het gebied van communicatie maar ook harde skills welke er in je vakgebied nodig zijn. 

Vrijheid zorgt voor vernieuwing en expansie. Er komt dan ruimte voor creativiteit en zo zorgt sales spontaan voor meer magie in je organisatie. En we willen allemaal altijd meer sales magie! 

Normen en waarden 

Waarden, normen en standaarden.  De commerciële zuil van de organisatie is de stem naar buiten. Hiermee draagt deze ook de verantwoordelijkheid om deze te communiceren en in ere te houden. De voorkant van de organisatie is het eerste wat de klant ziet. Het is sterk om je beslissingen wel overwogen te nemenen. 

Vertrouwen

Als je vertrouwen hebt in jezelf, oprecht vertrouwen, dan straal je dit uit! Vertrouwen komt vanuit je zelfrespect en het respect voor je omgeving. De passie in je werk en de gedrevenheid door de vorige stappen. Met vertrouwen ben je een inspiratie voor je organisatie, een voorbeeld om naar op te leven. 

Laat merken dat je oprecht trots bent op dat wat we samen bereiken. Samen met het team de berg beklimmen en samen de vlag planten. Want binnen een gewaardeerd team kan ieder zijn waardigheid behouden. Zo kan iedereen op zijn beste presteren. 

Naar de toekomst

 Jij bepaald waar we heen gaan. Je team vertrouwt op je en bouwt op je enthousiaste leiderschap. Je bent een voorbeeld voor iedereen om je heen, alle collega’s worden vervuld met je energie. 

Dit is je toekomst, je hebt alle stappen genomen welke het fundament vormen voor de toekomst. Elke dag leer je meer en met waardigheid en trots maak jij intelligente beslissingen!